Vergroot de doelmatigheid van uw externe samenwerking

'Niemand kan meer iets alleen.'

In een toenemend complexe wereld kunnen we vraagstukken zelden meer in ons eentje oplossen. Dat geldt voor grote maatschappelijke vraagstukken, maar dat geldt ook voor iets als het opleiden van startbekwame HBO professionals. Dat vraagt bijvoorbeeld om samenwerking binnen (onderwijs)teams, tussen verschillende disciplines en tussen onderwijsinstelling en beroepspraktijk. Zowel uw onderwijs- als uw onderzoeksopgaven vragen om een stevige verbinding met uw praktijk. U heeft daar al hard aan gewerkt en wil graag dat deze externe verbindingen gaan renderen. Effectieve externe verbindingen vragen om de volgende vier ingrediënten bij uw kennisinstelling.

Een aansprekende externe ambitie en strategie

Samenwerking rendeert alleen als ze doelgericht is. Maar niet altijd is expliciet wat de diverse samenwerkingsverbanden moeten opleveren. En waar de doelen voor het management duidelijk zijn, geldt dat niet altijd voor de medewerkers en handelen ze er niet naar. Tenslotte wordt niet altijd nagegaan of het beoogde rendement behaald wordt. We nodigen u graag uit om met ons na te gaan in hoeverre uw samenwerkingen doelgericht en doelmatig zijn, zodat het rendement verder verhoogd kan worden en u daarmee uw ambities realiseert.

Samenwerking als criterium voor al uw activiteiten

Samenwerken is niet een activiteit die je als losse activiteit toevoegt aan alle andere activiteiten. Samenwerken of relatiemanagement is daarmee ook niet iets wat je organisatorisch loskoppelt van andere processen in de kennisinstelling. 'Met wie pakken we dit het meest kansrijk op?' zou een natuurlijke reflex moeten zijn, als we bestaande of nieuwe activiteiten ontplooien. Of wanneer we inhoudelijke of organisatorische vraagstukken in de kennisinstelling proberen op te lossen. Onze vraag is in hoeverre uw organisatie '(externe) samenwerking' als cruciaal criterium hanteert.

Verbindende communicatie infrastructuur

'Wie doet het met wie?' Bij externe samenwerking en relatiemanagement is een veelgehoorde klacht dat individuele professionals hun waardevolle relaties niet zomaar delen met de organisatie en collega's. Projecten waarin een CRM applicatie wordt geïmplementeerd struikelen nogal eens op dit punt. Het administreren van relaties in een digitale kaartenbak verbindt professionals niet. En toch kiezen vele kennisinstellingen voor de heilloze weg van een betekenisloze CRM implementatie. CRM is cruciaal, maar dan wel gekoppeld aan een betekenisvol en daarmee verbindind communicatie-platform waar professionals inhoudelijk met elkaar in dialoog kunnen gaan. Op zo'n platform zie je onmiddelijk wie het met wie doet. En administreren leden van een netwerk zichzelf!

'Connective' professionals en teamcultuur

Duurzame samenwerking ontstaat alleen als alle betrokken medewerkers zelf op zoek zijn naar waardevolle verbindingen. En waar de cultuur teamleden stimuleert om die verbindingen aan te gaan. Zijn uw docenten 'connected professionals' in een professionele teamcultuur? Waar nodig helpt Ondernemenderwijs de externe gerichtheid te versterken en een daarbij passende cultuur te doen groeien.

Graag sparren we met u over meer doelgerichtheid in uw externe activiteiten. We kijken uit naar uw bericht!