Perspectief

We zijn op zoek gegaan naar een structuur, waarbij het creëren van maatschappelijke waarde bepalend is voor de inrichting van onderwijs en onderzoek. Naar een hogeschool die niet alleen in een regio staat, maar ook ván die regio is.

Ondernemenderwijs zoekt naar een nieuw perspectief voor hogescholen
Het beeld dat ontstaat is een ‘Plein’, waar studenten, docenten en regionale (mogelijk ook internationale) partners samenkomen. Studenten biedt het een brede oriëntatie op de vraagstukken in die regio en op de bijdrage die ze zouden kunnen leveren. Ze kiezen daar hun gewenste ontwikkelpad, waarbij de regionale partners een leeromgeving aanbieden en de hogeschool het leerproces faciliteert. De hogeschool biedt daarbij ook zicht op de voor een bepaalde kwalificatie vereiste ontwikkeling.

Deze context biedt ruimte voor actuele onderwijskundige ontwikkelingen als gepersonaliseerd onderwijs, adaptief onderwijs en de aandacht voor persoonlijkheidsvorming en transdisciplinariteit.

Het plein biedt maatschappelijke instellingen, overheden en regionale bedrijven de mogelijkheid om hun vraagstukken te presenteren.

Het plein biedt medewerkers en studenten van de hogeschool een inherente en structurele connectie met relevante maatschappelijke onderzoeksthema’s en spelers. Nieuwe toegepaste kennis ontstaat en stroomt gemakkelijk over het plein. Professionals worden uitgedaagd en uitgenodigd om vrijer en mobieler te bewegen over thema’s, projecten en werkgevers.

Wij zien een sleutelrol weggelegd voor ‘vitale coalities’: een intensieve samenwerking van relevante stakeholders in uw regio. De hogescholen hebben inhoudelijke breedte, met de focus op zowel onderzoek als realisatie. Hierdoor is een integraal perspectief mogelijk. In combinatie met de beschikbaarheid van grote aantallen studenten en medewerkers, maken deze instellingen in potentie tot een ideale partner. De tijd is rijp voor dit soort initiatieven. Ook bedrijven willen bijdragen aan maatschappelijke waarde. De bereidheid om in coalities te participeren is nu dus groter dan ooit.

Ondernemenderwijs stimuleert Waardevol Onderwijs, waar je als medewerker en student ‘zin’ in hebt

Zo participeert de hogeschool in een dynamische context, die leidt tot Waardevol Onderwijs, waar je als medewerker en student ‘zin’ in hebt.

Logo Ondernemenderwijs
Copyright Ondernemenderwijs © 2020
Webdesign Dai Dai Design • Sitemap • KvK 32076514